Verhoog de conformiteit

Food & beverage industry

Met onze veiligheidsidentificatieoplossingen kunnen voedingsbedrijven de conformiteit met een aantal EU-richtlijnen verhogen:

  • richtlijn 89/391/EEG: verbetering van de veiligheid en gezondheid van de werknemers op het werk
  • richtlijn 89/655/EEG: minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats
  • richtlijn 98/24/EG: risico's van chemische agentia op het werk
  • richtlijn 2000/60/EG: kaderrichtlijn Water

Onze oplossingen verbeteren ook de conformiteit met ISO 14001:

  • ISO 14001 (appendix 1, A.4.7, paraatheid en reactie bij noodsituaties) stelt dat de organisatie een noodplan moet opstellen waarin absorberend materiaal voorzien wordt voor het opvangen van de vrijgekomen vloeistoffen

Brady Corporation vervaardigt en levert totaaloplossingen voor de identificatie en beveiliging van mensen, producten en plaatsen. De producten van Brady verbeteren de veiligheid, productiviteit en prestaties van klanten en omvatten kwalitatieve labels, pictogrammen, veiligheidsproducten, printers en software. Het bedrijf werd opgericht in 1914 en heeft klanten in de elektronica, telecommunicatie, fabricage, elektrische markt, bouw, medische sector, luchtvaart en tal van andere sectoren.


Niet contractuele foto's. De producten kunnen licht afwijken van de afbeeldingen op de website.
Alle prijzen zijn excl. BTW. Onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of correcties.