Veiligheidssignalisatie – Richtlijnen en wetgeving

Europese richtlijn (92/58/EEG)

De belangrijkste bepalingen zijn :

  • De werkgever moet voorzien in of zich vergewissen van het bestaan van de nodige veiligheidssignalisatie op het werk die voldoet aan de gestelde eisen in deze richtlijn.
  • De werkgever dient te voorzien in een degelijke opleiding betreffende de gebruikte veiligheidssignalisatie en dient zijn werknemers goed te informeren.
  • De veiligheidssignalisatie dient te gebeuren door pictogrammen.
  • Pictogrammen moeten eenvoudig zijn en zonder overbodige details.
  • De minimumvereisten zoals vorm en kleur worden in deze richtlijn vastgelegd.
  • Lichte afwijkingen zijn toegelaten zolang dezelfde mening wordt overgedragen.
Belgische Wetgeving
Belgische wetgeving
Deze omzetting gebeurt voor het Koninklijk Besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalisatie op het werk. Dit KB verscheen in het Belgische Staatsblad op 19/09/97 en legt de minimumvereisten van deze signalisatie vast.

Nederlandse Wetgeving
Nederlandse wetgeving
Het Koninklijk Besluit 530 van 1 oktober 1993 tot “vaststelling van minimumvoorschriften voor de veiligheids-signalisatie op het werk” regelt de veiligheidssignalisatie in Nederland. Dit Koninklijk Besluit is volledig gebaseerd op de Europese richtlijn 92/58/EEG. In deze catalogus zijn de pictogrammen waar relevant ook aangepast aan de NEN 3011, NEN 6088, ISO 7010, ISO3864-1 en NEN-EN 61310-1
Indien u meer informatie wenst ...